Naš servisni centar će preuzeti brigu o održavanju i popravkama satova koje ste kupili od nas.
Naši satovi imaju dvogodišnju garanciju.

Servisiranje se vrši isključivo ugradnjom originalnih delova.

Pre svega kontaktirajte nas na email adresu: constantinuslucius13@gmail.com