Ukoliko imate pitanja vezana za ostvarivanje prava na reklamaciju ili želite da reklamirate kupljeni proizvod potrebno je da nas kontaktirajte klikom na Kontakt

Nakon čega ćete dobiti precizne informacije.

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira proverite svoj paket I da ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja ne preuzimate paket već da nas obavestite putem email adrese constantinuslucius13@gmail.com i da navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket.

Molimo Vas da isti postupak, a najkasnije u roku od 24h, primenite ukoliko ste primili pošiljku a nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, uz opis  problema. U oba slučaja u obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Za sve ostalo primenjivaćemo odredbe Zakona o zaštiti potrošača, a u skladu sa tim postupaćete na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodaje, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na našu adresu.